Sở khoa học và công nghệ
tỉnh Sóc Trăng
Hot
Live
M01N Startup Camp Vietnam | Saigon 2019
Miễn phí
Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Nov 14 Thu
Hot
Live
Hội thảo Hợp tác Kinh doanh Nông Nghiệp Hà Lan – Việt Nam
100 VNĐ
Nông nghiệp Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Nov 14 Thu
Hot
Live
Nov 10 Sun
Hot
Live
Kỹ Năng Gọi Vốn Và Thuyết Trình Đầu Tư
Miễn phí
Khởi nghiệp Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Nov 16 Sat
Hot
Live
VIP Founders MeetUp For Sustainable Future
350.000 VNĐ
Khởi nghiệp Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Nov 15 Fri
Hot
Live
CHUỖI WORKSHOP TƯ VẤN VÀ HƯỚNG DẪN THAM GIA VINTECH FUND ĐỢT 2
Miễn phí
FintechCông nghệ Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Nov 8 Fri
Hot
Live
Trải Nghiệm Khoa Học Sáng Tạo 2019
Miễn phí
Công nghệ Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Nov 16 Sat
Hot
Live
Khóa Đào Tạo Ứng Dụng Công Nghệ Trong Nâng Cao Năng Suất Cho Doanh Nghiệp
Miễn phí
Công nghệ Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Nov 12 Tue
Hot
Live
Seeding Camp 6&7: Tư duy Thiết kế trong Cải tiến Giáo dục
1.299.000 VNĐ
Khởi nghiệp Không nhượng quyền TP Hồ Chí Minh Không có cầu truyền hình
Nov 17 Sun