Sở khoa học và công nghệ
tỉnh Sóc Trăng
Hot
Live
Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2019
Khởi nghiệp TP Hồ Chí MinhTP Hà Nội Giải thưởng
Hết hạn Oct 31 Thu
Hot
Live
Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học – Leaders in Innovation Fellowships” năm 2019-2020
BlockchainDu lịchHi-tech, 3D PrintingNông nghiệpY tếKhởi nghiệp TP Hà Nội Không Giải thưởng
Hết hạn Nov 15 Fri
Hot
Live
CHƯƠNG TRÌNH TĂNG TỐC – VTS 2019
Khởi nghiệp TP Hồ Chí MinhTP Đà NẵngTP Hà Nội Không Giải thưởng
Hết hạn Nov 10 Sun
Hot
Live
CUỘC THI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO QUỐC GIA
Hi-tech, 3D PrintingIOTKhởi nghiệp TP Hà Nội Giải thưởng
Hết hạn Dec 4 Wed